Aristokraft - Nantucket White Thermofoil - Synmar 'White on White' Vanity Top